Polgármester és az Önkormányzati négy éves program

Polgármesterként javaslom a Képviselő-testületnek, hogy 2010-2014 között az alábbi célokat, feladatokat, programot tűzze ki maga elé:

1) A jövőben is arra törekszem, hogy összehangoljuk az adottságainkat, kihasználjuk a pályázati lehetőségeket és szilárd alapot, forgalmat teremtsünk az idegenforgalomnak és a vendéglátásnak.

2)  A lakosság érdekében meg kell keresni azokat a lehetőségeket, melyekkel javítani tudjuk a lakosság közérzetét, segíteni tudjuk, illetve könnyíteni tudjuk a polgárok mindennapjait.

3) Kiemelt feladatként kezeljük az intézmények fenntartását, fejlesztését  útjaink, tereink javítását.

4) Folytatni kell azokat a beruházásokat, melyeket pályázaton nyertünk, meg kell keresni annak lehetőségét, hogy az előttünk álló feladatok elősegítése érdekében hol lehet pályázni és lehetőleg olyan irányba történjen a községbe a fejlesztés, ahol pályázati pénzeket lehet az európai, illetve az állami alapokból megnyerni.

5) Szorosabb kapcsolatot kell kiépíteni a civil szervezetekkel, Alapítványokkal, egyesületekkel. Meg kell erősíteni és élőbbé kell tenni a kapcsolatot az Idősek Klubjával.

6) Kiemelendő és az elkövetkező időszak jelentős munkát igénylő feladata lesz a község lakóinak életlehetőségét bővítő csapadékvíz elvezetésének megoldása a Petőfi, Arany János, Ságvár, Béke  és Szabadság úton.

7)  Befektető útján munkahely létesítését támogatjuk.

8) Továbbra is folytatjuk a közfoglalkoztatást, közhasznú és közcélú foglalkoztatás.

9) Fontosnak tarjuk az üveggyár területének rehabilitációját.

10) Elkezdjük az orvosi rendelő felújítását akadálymentesítéssel, és műanyag nyílászáró cseréjével.

11.) Az idősek, az itt lakók egészség megőrzése céljából 2 db jadeköves    masszázságyat vásárolunk.

12)  Közvilágítás bővítését a Petőfi útra, Arany és Szabadság összekötő útra.

13) Természeti értékeinket védeni kell, területeinket virágosítani gondozni kell, minden  évben indulunk a virágos település címért, ezáltal meg tudjuk őrizni a jövő nemzedékének mindazokat a javakat, melyek településünkön környezetünkben rendelkezésre állnak.

A 2010-2014-es ciklus feladatait a fentiek alapján szeretném javasolni a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Parádsasvár, 2010. október 12.

Holló Henrik polgármester
polgármester

A képviselő testület 2010-től 2014-ig az alábbiakat szeretné megvalósítani a településen:

Masszázságy

Csapadékvíz-elvezetés

Kiállítóterem

Ifjúsági szálló kialakítása

Parádsasvár csapadékvíz elvezetése>>