Szervezet neve:  Alapítvány az erdőért és az egészségért
Szervezet székhelye (irsz) 3242
Szervezet székhelye  (település) Parádsasvár
Szervezet székhelye (utca, hsz) Fényespuszta 041/14.hrsz.
Képviselő(k) kuratóriumi tag Bogádi Nóra
Típus Alapítvány
Cél szerinti beosztás környezetvédelmi tevékenység
Cél leírása A természeti környezet, kiemelten az erdők védelmének támogatása, ehhez kapcsolódóan az egészséges életmód, a pihenés, az egészség megőrzésének segítése.

Szervezet neve:  Együtt Parádsasvárért Egyesület

Szervezet székhelye (irsz) 3242
Szervezet székhelye  (település) Parádsasvár
Szervezet székhelye (utca, hsz) II. Rákóczi F. út 30.
Képviselő(k) elnök Gotyárné Polgár Ildikó
Típus Társadalmi szervezet
Cél szerinti beosztás egyéb
Cél leírása a) családsegítés,
b) nevelés és oktatás, tanfolyamok szervezése,
c) környezetvédelem,
d) kulturális tevékenység,
e) sport- és szabadidős tevékenység szervezése,
f) munkaerőpiacon hátrányos helyeztű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.

Szervezet neve: Ép Testben Ép Lélek Jód Alapítvány
Szervezet székhelye (irsz) 3242
Szervezet székhelye  (település) Parádsasvár
Szervezet székhelye (utca, hsz) Rákóczi u. 25.
Képviselő(k) Buga Imre (ügyvezető elnök)
Típus Alapítvány
Cél szerinti beosztás egészségügyi tevékenység
Cél leírása A magyar lakosság testi és lelki egészségének, ezen belül a gyermekek, az ifjúság kiegyensúlyozott fejlődésének elősegítése a Magyarország egész területén észlelt és Heves megyét is sújtó jódhiány okozta problémák orvoslásával és megelőzésével.

Szervezet neve: Jövőnk Nemzedékeiért Alapítvány
Szervezet székhelye (irsz) 3242
Szervezet székhelye  (település) Parádsasvár
Szervezet székhelye (utca, hsz) Rákóczi u. 20.
Képviselő(k) Nagy Barnabás
Típus Alapítvány
Cél szerinti beosztás Nincs adat
Cél leírása A fiatal generációk érdekérvényesítő képességének növelése, az ilyen irányú szervezetek és kezdeményezések támogatása. A hátrányos helyzetű fiatalok életkezdési esélyeinek növelése. Az ifjúság hatékonyabb környezet- és természetvédelmi nevelése, erre való felkészítése. Az ifjúság egészségesebb életmódjának, életszeméletének kialakítása.

Szervezet neve: MÁTRA MOTORSPORT EGYESÜLET
Szervezet székhelye (irsz) 3242
Szervezet székhelye  (település) Parádsasvár
Szervezet székhelye (utca, hsz) Rákóczi utca 20.
Képviselő(k) elnök Holló István Gábor
Típus Társadalmi szervezet
Cél szerinti beosztás sporttevékenység
Cél leírása A gyermek, ifjúsági és felnőtt személyek autómotorsportban való részvételének biztosítása. Az autó-motorsport népszerűsítése. Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel biztosítása, a versenyzők támogatása. Kapcsolatteremtés más hazai és nemzetközi autó-motorsport szervezetekkel.

Szervezet neve:  Parádsasvár Községért Közalapítvány
Szervezet székhelye (irsz) 3242
Szervezet székhelye  (település) Parádsasvár
Szervezet székhelye (utca, hsz) Kossuth L. u. 29.
Képviselő(k) Gotyár Endréné (kuratóriumi elnök)
Típus Alapítvány
Cél szerinti beosztás Nincs adat
Cél leírása Elősegíti a Község általános fejlődését, a rendezési terv alapján és azzal összhangban, a települési infrastruktúra kiépítéséhez hozzájárulás, a közterületek rendezettségének, parkosításának, egységes arculatának kialakítása, a közösségi kulturális és sporthagyományok, valamint értékek ápolása, és ilyen célú rendezvények támogatása.
Pk.60.055/2002/6.sz.végz.-el célkieg.:  -támogatást nyújt a megrendezésre kerülő kulturális rendezvények lebonyolításához – szociális helyzetüknél fogva rászoruló családok esetenkénti támogatása, – a községi tömegsport eszközigényéhez támogatás és tömegsport rendezvények szervezése, – a közrend védelmének, valamint az önkéntes tűzoltók eszközeinek fejlesztése, működésükhöz anyagi támogatás biztosítása, katasztrófahelyzetekben közvetlen fedezete, Parádsasvár község önkormányzatának tulajdonában lévő közút, hídfenntartással, karbantartással kapcsolatos költségek fedezete.

Szervezet neve: Parádsasvári Bérkilövő Vadásztársaság

Szervezet székhelye (irsz) 3242
Szervezet székhelye  (település) Parádsasvár
Szervezet székhelye (utca, hsz) Rákóczi u. 1.
Képviselő(k) Gotyár Endre (elnök)
Típus Társadalmi szervezet
Cél szerinti beosztás sporttevékenység

Szervezet neve: Sárkány Motorsport Egyesület
Szervezet székhelye (irsz) 3242
Szervezet székhelye  (település) Parádsasvár
Szervezet székhelye (utca, hsz) Rákóczi út 16.
Képviselő(k) Császár László (titkár, önállóan), Hidvégi Ildikó (elnök, önállóan)
Típus Társadalmi szervezet
Cél szerinti beosztás Nincs adat

Szervezet neve: Sasvár Baráti Egyesület
Szervezet székhelye (irsz) 3242
Szervezet székhelye  (település) Parádsasvár
Szervezet székhelye (utca, hsz) Petőfi u. 15/a.
Képviselő(k) Szemán Erzsébet (elnök)
Típus Társadalmi szervezet
Cél szerinti beosztás kulturális tevékenység

Szervezet neve: Sas-Vár Sport Kultúr- és Ifjúságnevelő Egyesület
Szervezet székhelye (irsz) 3242
Szervezet székhelye  (település) Parádsasvár
Szervezet székhelye (utca, hsz) Ságvári utva 4.
Képviselő(k) Jánosi Péter
Típus Társadalmi szervezet
Cél szerinti beosztás kulturális tevékenység
Cél leírása A lakosság minden rétege számára, korra, nemre, etnikai hovatartozásra tekintet nélkül, a szabadidő hasznos és egészséges élet eltöltése érdekében, a fiatalok elkallódásának megakadályozására, kultúr, sportrendezvények szervezését, tanfolyamok, oktatások szervezése, a számítógépes ismeretek továbbadása, az idős emberekkel való törődés, a roma lakosság bevonásával.