FELHÍVÁS HÓELTAKARÍTÁSRA ÉS CSÚSZÁSMENTESÍTÉSRE

Felhívjuk a lakosok, ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy jogszabály és az önkormányzati rendeletünk értelmében minden állampolgár köteles az ingatlana előtt lévő közterületet tisztán tartani, a járdát hó és csúszás mentesíteni. Az üzlethelyiségek és elárusító helyek előtti közterületek tisztán tartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni. Akik a felhívásban foglaltaknak folyamatosan nem tesz eleget szabálysértés követ el, és többször kiszabható, 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Balesetből eredő jogkövetkezmények, a kötelezettségét elmulasztó ingatlan tulajdonosát vagy kezelőjét terhelik.
Hó eltakarításra lehetőség van a közfoglalkoztatottak térítés ellenében történő igénybevételére kapacitástól függően a településőrök (+ 36-20-368 6078) egyeztetésével.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy az önkormányzati utak hó eltakarítását és csúszás mentesítését Parádsasváron a VésV. Településtisztasági Bt. végzi képviselője: Veress András vállalkozó tel: +36-30-9635433.  Kérjük a lakosságot, hogy az elkövetkezendő időben, ha problémájuk adódik a hó eltakarítással, csúszásmentesítéssel kapcsolatosan, a baleset elhárítás megakadályozása végett közvetlenül a vállalkozót keressék a megadott telefonszámon, mert időt takarítunk meg vele, és azonnali intézkedésre kerül sor.

Parádsasvár Község Önkormányzatának Képviselő testülete bérbe adja PARÁDSASVÁRON AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZBAN LÉVŐ  „BÜFÉT”

Pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal, 3242. Parádsasvár, Kossuth  út 29.
Pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 15.
Pályázat elbírálásnak határideje: 2011. január 31.
Bérbeadó: Parádsasvár Község Önkormányzatának Képviselő testülete
Pályázathoz csatolandó: pályázó nevére szóló egyéni vállalkozói igazolvány, Cégek esetében érvényes cégkivonat
Pályázati kiírás:
1. A bérbeadó tulajdonát képezi 3242. Parádsasvár, Rákóczi út 32. szám (145. hrsz) alatt felvett nem lakás céljára szolgáló Művelődési ház és Tekepálya.
2. A bérbeadó az l. pont alatti épületben lévő büfét a bérlőnek bérbe adja határozott időre, 1 évre.
3. Bérleti díj 100.000 Ft + Áfa/hó, valamint 3 hónapi kaució. A bérlőnek csak bérleti díjat kell fizetni, a rezsi költséget az önkormányzat fizeti.
A közüzemi díjakat – villany, víz, gáz, szennyvíz, szemétdíj, kéményseprési díj, kábel TV és internet díja stb. az – önkormányzat fizeti.  A büfé és a hozzákapcsolódó helyiségek (raktár, WC, előtér, terasz) takarításról a bérlő köteles gondoskodni. Egy év letelte után a bérleti díj felülvizsgálatra kerül.
4. A bérlő a bérleményt rendeltetésének megfelelőn köteles használni. Az épület elsődleges funkciója Művelődési Ház, Tekepálya. Elsősorban közművelődés és sport célját szolgálja az épületegyüttes. Másodlagos funkció: BÜFÉ.
5. Pályázatokat zárt borítékban kérjük a polgármesteri hivatalba benyújtani.
6. Pályázattal kapcsolatosan információt nyújt:

Holló Henrik polgármester Tel: 36/364-058
Polgármesteri Hivatal 3242. Parádsasvár, Kossuth út 29.

7. A Képviselő testület a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, és újabb pályázat kiírása mellett dönthet.                                 

ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY A FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT ÉS ÉTKEZTETÉS
2010. DECEMBER 24-TŐL 2011. JANUÁR  2-IG SZÜNETEL!
Utolsószolgálati nap: 2010. december 23.(csütörtök), első szolgálati nap: 2011. január 3. (hétfő)

Végül pedig engedjék meg, hogy Parádsasvár Község Önkormányzatának Képviselőtestület tagjai, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Falugondnoki szolgálat dolgozói nevében áldott, békés, kellemes karácsonyi ünnepeket, valamint sikerekben gazdag, boldog újévet kívánjak  a település lakóinak,
minden kedves Olvasónak!

Holló Henrik
Polgármester