Adó Iroda elérhetőségei

Polgármesteri Hivatal
3242 Parádsasvár, Kossuth út 29.
Tel.: (+36) 36/364-058;
Fax: (+36) 36/364-058
E-mail: sasvar.ado@paradhiv.t-online.hu

Az Adó Iroda szervezeti felépítése
1 fő ügyintéző
36/364-058 – sasvar.ado@paradhiv.t-online.hu

Az Adó Iroda feladatai
Parádsasvár közigazgatási területén első fokon ellátja a központi adójogszabályokban, helyi önkormányzati adórendeletekben a Jegyző hatáskörébe utalt adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, adóellenőrzésével, hatósági bizonyítványok kiadásával, valamint az információs szolgáltatással kapcsolatosan előírt feladatokat. Intézkedik az önkormányzati adóhatóságot érintő határozatokból, szerződésekből eredő követelések behajtása ügyében.

Iktatott adóigazgatási ügyiratok  főszámra: (2010. év): 606 főszám/db
Iktatott adóigazgatási ügyiratok száma alszámra: (2010. év): 3105 alszám/db.

2011. évben adóztatott helyi adónemek:

  • helyi iparűzési adó;
  • építményadó  (hasznos alapterület alapján);
  • idegenforgalmi adó (vendégéjszaka alapján)
  • magánszemélyek kommunális adója
  • vállalkozók kommunális adója

Egyéb más adók, díjak:

  • gépjárműadó;
  • talajterhelési díj;
  • termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó;
  • eljárási illetékek;  adók módjára behajtásra kimutatott követelések végrehajtása;

Alkalmazott  jogszabályok:

1990. évi C. törvény a helyi adókról
1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról
13/1991.(V.21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról
35/2008. (XII.31.) PM rendelet az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2003. évi  LXXXIX . törvény a környezetterhelési díjról

Parádsasvár Község Önkormányzat Képviselő testületének  8/2006(XI.30) rendelete az iparűzési adóról
Parádsasvár Község Önkormányzat Képviselő testületének  7/2010(XII.06) rendelettel módosított 11/2009. (XI.18) rendelete az építményadóról
Parádsasvár Község Önkormányzat Képviselő testületének  9/2010(XII.06) rendelettel módosított 12/2009. (XI.18) rendelete az idegenforgalmi adóról
Parádsasvár Község Önkormányzat Képviselő testületének  8/2010(XII.06) rendelettel módosított 13/2009. (XI.18) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról
Parádsasvár Község Önkormányzat Képviselő testületének  8/2003.(XI.19) rendelete a vállalkozók kommunális  adójáról
Parádsasvár Község Önkormányzat Képviselő testületének  7/2011.(IV.28) rendelete a talajterhelési díjról

A fenti önkormányzati rendeletek  ügyfélfogadási  napokon  a  Polgármesteri Hivatalban a hirdetőtáblán (Parádsasvár, Kossuth út 29.) megtekinthetőek.

Szántai Ferencné    
jegyző