Szenior és akadálymentes turizmus felfutása a Mátrában

Közös sajtótájékoztatót tartott Parádsasvár Önkormányzata, a Gyöngyös-Mátra TDM, az Au Naturel Vendégházak és a MATRA RESORT projektvezetője 2018. 06. 12-én az akadálymentes turizmus felfutása kapcsán. A parádsasvári vendégház szolgáltatók és a parádsasvári Önkormányzat szálláshelyei MATRA RESORT néven egységes formában és egyedülálló üdülési formában kívánnak megjelenni az Észak-Mátrában. Magyarországról a 2017-es évben elsőként a parádsasvári Au Naturel Vendégházak regisztrálták és minősítették be magukat az Európai Unió hivatalos szervezeteinél azért, hogy használhassák az egységes európai akadálymentes turisztikai termékeket. Az újra definiált akadálymentes turizmus része az egyre növekvő szenior turizmus is, amelynek forgalma töretlenül ível fel a Mátrában évről évre.

A hazai akadálymentes turizmus általános helyzete:

Magyarország 2007-ben törvényileg akkreditálta az ENSZ Fogyatékosságügyi Általános Szabályait, amelyben minden tagállamoknak biztosítania kell a fogyatékkal élők egyenlő esélyű hozzáférését a rekreációhoz és a turizmushoz. A 2007. évi XCII. törvény szerint egyenlő esélyű hozzáférést is ezáltal biztosítani kell a szabályozott turisztikai szolgáltatásokhoz. Közel egy évtizeddel később készültek el az Országos Fogyatékosságügyi Programok (OGY, 2015) és 2017-ben már külön felhívták a figyelmet az „univerzális dizájn” (akadálymentes) széleskörű tervezésének fontosságára (OGYH, 2017).

Az Észak-magyarországi turisztikai régiókban található desztinációk kapcsán megállapítható, a már jól ismert nagy szállodák kivételével, hogy viszonylag kevés akadálymentes turizmusra specializálódott szolgáltató működik. Általában a vidéki turisztikai régiók nagy népszerűségnek örvendnek az akadálymentes turisták körében, mert a nyugodt és barátságos környezet, ahol a turisták együtt élhetnek szinte a természettel, más akadálymentes turistacsoportokkal is közös turisztikai élményeket élhetnek át. Az akadálymentes turisták körébe ma már nem csak a fogyatékossággal élők, hanem az érzékenységre hajlamosak, az idősek generációs csoportjai és a kis gyermeküket egyedül nevelők is beletartoznak (Zsarnoczky, 2017).

A Mátravidék és környéke kiemelt akadálymentes célterületnek fog számítani már a közeljövőben, ahol a 4 évszakos természet mellett egészségturisztikai termékeket, wellness- és rehabilitációs szolgáltatásokat is igénybe tudnak a speciális turisták venni. A Mátravidék jelenleg Magyarország legdinamikusabban fejlődő egészségturisztikai régiója (Zsarnoczky, 2016).

A MATRA RESORT tudatos üdülési koncepciója 2011-től van jelen Parádsasváron, ahol a helyi Önkormányzattal közösen a szenior és az akadálymentes turizmus nemzetközi élvonalába kívánnak bekerülni. Egy hazai akadálymentes „best practice-nek” számít az a professzionális tervezési és előkészítési munka, amelyet lépésről lépésre valósítanak meg a turizmus fejlesztés során. Magyarországról Parádsasvár települése és a vendégházak szolgáltatói elsőként és egyedüli vidéki szolgáltatókként rendelkeznek regisztrált tagsággal és minősítéssel az ENAT, Pantue és Europe For All Európai Uniós szakmai szervezeteknél.

A MATRA RESORT több lépcsőben kíván további attrakciókat és fejlesztéseket megvalósítani a Mátrában. A tavalyi akadálymentes turisták közel 100 fős számát szeretné idén évvégére megduplázni és a nemzetközi speciális turisztikai piacon is jelen lenni. A Gyöngyös-Mátra TDM támogatja a Mátravidék új turizmusának irányait, amely egy remek termék mixé válhat, hiszen a mátrai turisztikai fejlesztések eddig is olyan egymásra épülő attrakciókat tartalmaztak, amelynek keretében nem csupán a turistaszámot, de a helyben tartózkodás idejének növelését is kiemelt helyi turizmus stratégiai elemként kezelték.

Felhasznált szakirodalom:

ORSZÁGGYŰLÉS (2015): Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015–2025.) 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest.

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA (2017): Akadálymentes turizmus. Infojegyzet. 2017/42. Közgyűjteményi és közművelődési igazgatóság, Budapest.

ZSARNOCZKY, M. (2016): Medical Tourism in the Matra Region. In: Ladislav Mura, Monika Bumbalová, Monika Gubáňová (szerk.) SUSTAINABILITY OF RURAL AREAS IN PRACTICE: Conference Proceedings from International Scientific Conference. Nitra, Szlovákia.

pp. 372-378. ISBN: 978-80-552-1574-7

ZSARNOCZKY, M. (2017): Accessible tourism in the European Union. In: Kamila Borseková, Anna Vanová, Katarína Vitálisová (szerk.) 6th Central European Conference in Regional Science „Engines of Urban and Regional Development” Conference Proceedings. Banská Bystrica, Szlovákia. pp. 30-39. ISBN: 978-80-557-1335-9

Internetes források:

http://www.gyongyos-matra.hu/hirek/szenior-es-akadalymentes-turizmus-felfutasa-a-matraban/
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/akadalymentes-hely-a-matraban-1172136/
http://gyongyostv.hu/36247-matra-resort/