Felhívom a figyelmét, hogy a magánszemélyek kommunális adója adófizetési
kötelezettségben beállt változást, (elhalálozás, adás-vétel, ajándékozás, stb…)
a változást követő 15 napon belül, az adóalanynak kell bejelentenie a helyi
adóhatóság felé.
Az ingatlanok adóztatásának felülvizsgálatakor számos esetben megfigyelhető,
hogy az elhunyt adózó nevén adóznak tovább az örökösök. Ezen esetekben, az
adókülönbözet visszamenőlegesen kivetésre kerül késedelmi pótlékkal növelten,
továbbá a bejelentés benyújtásának elmulasztása esetén 200.000,- Ft-ig terjedő
mulasztási bírság kiszabására kerül sor.
Ennek elkerülése végett, amennyiben ingatlana tulajdonjogában változás
állt be, szíveskedjen a változás-bejelentési kötelezettségének határidőben
eleget tenni!

Kalmárné Kovács Andrea jegyző